6. 6. 2024

KARLÁK LÉČÍ – VFN představuje novou kampaň!

VFN Praha představuje novou kampaň, se kterou se nyní veřejnost i zaměstnanci nemocnice budou setkávat na plakátech v areálu VFN, na chodbách klinik a ambulancí, a také na webu a sociálních sítích VFN. Stávající logo VFN zůstává, v rámci kampaně k němu přidáváme slogan KARLÁK LÉČÍ.

Cílem kampaně je ukázat rozsah zdravotní péče, kterou VFN Praha pacientům nabízí. Ne každý totiž ví, jak je fakultní nemocnice v centru Prahy velká a že její součástí je přes 40 klinik a ústavů. Někdy si VFN lidé pletou se zkratkou ÚVN, často ji lidé znají spíše jako „Nemocnici na Karláku“ a VFN jim vlastně nic neříká. Kampaň to chce změnit a propojit Karlák a Prahu 2 s oficiálním názvem nemocnice. Kampaň se bude věnovat nejenom VFN jako celku, ale postupně srozumitelnou a přehlednou formou představí také jednotlivé kliniky a ústavy. Kampaň připravilo oddělení PR a marketingu VFN Praha.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!