18. 11. 2021

Milostivé léto se vztahuje i na dlužníky VFN

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a dalším státním organizacím (mimo jiné i vůči VFN), který je vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Právní úprava tzv. milostivého léta nabyla účinnosti dnem 28. října 2021. Od tohoto data běží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!