24. 1. 2022

Naše plicní klinika má nového přednostu

Považujete jmenování do nové funkce za závazek, výzvu nebo spíš za radost? 
Mám každodenní radost z práce, menší radost z úřadování a malou nevůli z dohadování se o nevalně relevantních věcech. Nová funkce zatím přináší méně práce a více toho ostatního, ale doufám, že se to brzy změní se zapojením nového primáře.

Co byste chtěl do budoucna na klinice změnit, zlepšit nebo co naopak funguje a chcete to rozhodně ponechat? Jaké jsou vaše plány a vize? 
Rád bych viděl plicní kliniku těsně organizačně, místně i technologicky dobře propojenou s klinikou akutní medicíny, kardiologií a dobře vybavenou diagnostickým zázemím funkčním, laboratorním i zobrazovacím. Klinika má skvělé personální obsazení v lékařských i nelékařských pozicích, to bych měnil nerad. Rozšíření endoskopické jednotky kliniky by bylo dalším logickým krokem v rozvoji, neboť to je úsek, po jehož práci je nyní největší poptávka.

Jak vidíte vaši kliniku za 10 let? 
Za deset let bude taková, aby v ní pracovali maximálně erudovaní a motivovaní lidé a vycházeli z ní spokojení klienti.

Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., je plicní specialista a internista. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu své kariéry působil mimo jiné v Canadian Medical Care a v nemocnici Na Homolce. Od roku 2012 pracoval jako primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK, od 3. ledna 2022 pak převzal funkci přednosty. Věnuje se zejména léčbě nemocí dýchacího ústrojí, diagnostice a léčbě kašle a odvykání kouření. Je specialista na endoskopické plicní výkony diagnostické i terapeutické, jako je například endoskopická volumredukce, bronchiální termoplastika, pleuroskopie, stentovací techniky, coiling. Je členem českých i mezinárodních odborných společností, každoročně se aktivně účastní mezinárodních akcí a vědeckých sympozií.
Je milovníkem hor, když mu pracovní povinnosti dovolí, rád vyráží do vzdálených destinací, třeba do Nepálu, v loňském roce procestoval Patagonii. Rád si pochutná na dobrém jídle, zajímá se o nové technologie a ve volném čase se věnuje kickboxu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!