22. 11. 2023

Naši odborníci dostali ocenění!

Při příležitosti oslav 17. listopadu udělila rektorka Univerzity Karlovy řadu významných ocenění.
Mezi vyznamenanými jsou i lékaři z VFN.

Cenu Arnošta z Pardubic v kategorii vynikající vyučující UK převzala z rukou rektorky Mileny Králíčkové prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA. Profesorka Heissigerová je jako přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN zapojena do výuky studentů magisterských lékařských oborů i doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky a Farmakologie a toxikologie. Je nadšenou pedagožkou a každý rok dostává od studentů mimořádně pozitivní ohlasy. Čestné uznání Grantové agentury UK si odnesl MDDr. Jindřich Charvát, Ph.D. ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN za projekt Detekce zubního kazu pomocí difuzní reflexní spektroskopie, ve kterém originálním způsobem hledá zubní kazy bez nutnosti využití ionizujícího záření. Zavádí tak potenciálně bezpečnější způsob detekce v místech, která nejsou kontrolovatelná přímým pohledem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!