8. 6. 2021

Návštěvy pacientů ve zdravotnickém zařízení

S účinností ode dne 8. června 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. května 2021, č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN a novým mimořádným opatřením ze dne 7.června 2021, č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN se stanovují podmínky pro návštěvy ve zdravotnickém zařízení a to takto:

Návštěvy pacientů ve zdravotnickém zařízení jsou od 8.6.2021 umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že:

  • absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetřenína přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 
  • alespoň první dávkou vakcíny (u dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • alespoň první dávkou vakcíny (u dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • jednou dávkou vakcíny (u jednodávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 14 dní, ale ne více než 9 měsíců;
  • tyto skutečnosti se dokládají národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • absolvovaly ve škole nebo školském zařízení podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

Úplné znění mimořádného opatření naleznete zde.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!