8. 7. 2021

Návštěvy pacientů ve zdravotnickém zařízení

S účinností ode dne 9. července 2021 se Mimořádným opatřením č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN mění podmínky pro návštěvy ve zdravotnickém zařízení a to tak, že návštěvy musí prokázat dokončené očkování proti COVID-19 a uplynutí nejméně 14 dní od poslední dávky vakcíny. 

Návštěvy pacientů ve zdravotnickém zařízení jsou v návaznosti na výše uvedené změny od 9.7.2021 umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že:

  • absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a uplynulo
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;​

tyto skutečnosti se dokládají národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, nebo

  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.​

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

Úplné znění mimořádného opatření naleznete zde.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!