19. 9. 2023

Nová jednotka intenzivní metabolické péče

Ve VFN budujeme důležitou část XXL centra, která v příštím roku začne poskytovat specializovanou a multidisciplinární péči pacientům s obezitou.

„Nově zrekonstruovaná jednotka intenzivní metabolické péče bude poskytovat specializovanou a multidisciplinární péči pro široké spektrum akutních interních stavů. Zkušený tým bude pokračovat v tradici kvalitní péče o diabetiky a pacienty s endokrinními onemocněními vyžadující JIPovou péči, o nemocné s rozvraty vnitřního prostředí, o pacienty s komplikovaným pooperačním průběhem, s břišními katastrofami a s chronickým střevním selháním,“ uvedla vedoucí metabolické jednotky MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D. s tím, že specializací jednotky je krátkodobá i dlouhodobá nutriční intervence a indikace umělé enterální a parenterální výživy. Na JIP budou přijímáni také pacienti s nejrůznějšími intoxikacemi.

Součástí nových prostorů jednotky intenzivní metabolické péče bude i pokoj s lůžkem umožňujícím péči o velmi obézní pacienty, nebudou chybět nejmodernější pomůcky a přístroje k monitorování a podpoře životních funkcí těchto pacientů. K dispozici bude například umělá plicní ventilace nebo kontinuální dialyzační léčba. „Chceme navázat na zavedenou spolupráci s odděleními KARIM VFN a nemocnicemi Středočeského kraje. Na pobyt na JIPu bude v nových ambulantních prostorách zajištěna velmi potřebná navazující post ICU ambulance,“ doplnila MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

„Na stavbě metabolické JIP se nám již podařilo dokončit složité sanační práce na nosné konstrukci objektu a vlhkém suterénu. S tak rozsáhlými sanačními pracemi nikdo nepočítal. Před několika týdny jsme se tedy konečně dostali k tomu, že stavba začala viditelně růst. Dnes jsou téměř dokončeny nové příčky a páteřní rozvody sítí,“ přiblížil stavební práce náměstek ředitele pro investice a rozvoj Ing. Václav Javůrek.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!