17. 7. 2023

Nová kniha dětské urologie po 72 letech!

Dětská urologie se po 72 letech dočkala vydání nové odborné knihy.

Moderní monografie shrnuje vše důležité v oboru, který je jednou ze specializací urologie a dětské chirurgie. Publikace přibližuje současné diagnostické a léčebné postupy a pomůže zejména dětským urologům, pediatrům i dalším odborníkům. Současnou dětskou urologii charakterizují méně invazivní diagnostické a léčebné postupy a jejich správný výběr, stejně jako důraz na péči o celoživotní urologická onemocnění.

Rozsáhlá monografie Dětská urologie, kterou v dubnu 2023 vydalo nakladatelství Maxdorf Jessenius, je dílem významných dětských urologů doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc. a MUDr. Marcela Drlíka z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Na knize spolupracovaly další desítky odborníků z řady medicínských oborů z Čech i ze zahraničí.

„Díky moderním diagnostickým metodám, zejména ultrazvuku, je možné odhalit mnohé vrozené vady ledvin, močových cest a genitálu již v prenatálním období, sledovat vývoj těchto patologií po narození a včas doporučit léčebný postup. Vedle morfologických anomálií trpí mnoho dětí funkčními problémy, které významně snižují kvalitu života, a závažnější z nich mohou ohrozit zdraví jedince na celý život,“ popisuje doc. MUDr. Radim Kočvara.

Dlouho očekávaná kniha přenáší obor, který v posledních letech doznal významných změn, do současnosti. Zaměřuje se na velkou skupinu dětských pacientů od novorozeneckého po dospívající věk, kteří trpí anomáliemi a nemocemi močového traktu a pohlavního ústrojí, včetně urgentních a onkologických stavů. „Na řešení problémů dětských urologických pacientů se podílí i odborníci jiných specializací, jako jsou dospělí urologové, dětští chirurgové, neonatologové, pediatři, nefrologové, endokrinologové, neurologové a specialisté zobrazovacích a preklinických oborů. Právě proto věříme, že kniha s bohatou obrazovou dokumentaci bude zdrojem cenných informací pro širokou odbornou čtenářskou obec“, doplňuje MUDr. Marcel Drlík.

Monografie navazuje na dlouhodobou tradici oboru v českých zemích a je nástupcem knihy Dětská urologie od akademika prof. Jana Bedrny z roku 1951, která byla jednou z prvních monografií dětské urologie na světě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!