13. 1. 2021

Nová pravidla návštěv pacientů

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 č. 14 (viz příloha) jsme za přísnějších podmínek obnovili návštěvy. Nová pravidla platí i pro přítomnost třetí osoby u porodu.

Návštěvy pacientů u akutní lůžkové péče

Osoba navštěvující pacienta musí používat po celou dobu ochranné pomůcky dýchacích cest – minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do 2 let a dětí od 2 do 15 let s jiným ochranným prostředkem dýchacích cest).

Návštěva může trvat max. 30 minut (s výjimkou návštěv pacientů v terminálním stádiu onemocnění) a návštěvy se v jeden čas mohou účastnit nejvýše 2 osoby.

POZOR!!! POKUD EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE NA KLINICE NENÍ PŘÍZNIVÁ, MÁ KLINIKA MOŽNOST NÁVŠTĚVY POVOLOVAT INDIVIDUÁLNĚ! PŘED PLÁNOVANOU NÁVŠTĚVOU SE PROTO PROSÍM INFORMUJTE PŘÍMO NA KLINICE.

Přítomnost třetí osoby při porodu

Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou v jedné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu a je zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.

Třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, nemá teplotu nad 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Třetí osoba musí používat respirátor jako ochranu dýchacích cest.

Více informací naleznete na www.vfn.cz/pravidlanavstev.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!