14. 3. 2022

Nová pravidla návštěv

Od pondělí 14. března 2022 je zrušen plošný zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnice. Vedoucí pracovníci zdravotnických pracovišť mohou zakázat návštěvy při lokálně zhoršené epidemiologické situaci na pracovišti, vždy po konzultaci s ONH.

Návštěvy jsou povinny používat respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem po celou dobu pohybu po zdravotnickém zařízení, včetně pokojů pacientů. Další podmínky, například prokázání bezinfekčnosti, byly ke stejnému dni zrušeny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!