12. 6. 2020

Nová termokamera na SPIN včas odhalí rizika infekce

První termokameru zaznamenávající aktuální tělesnou teplotu přicházejících pacientů nainstalovala VFN do budovy III. interní kliniky před vstup na Společný příjem interně nemocných (SPIN). Díky modernímu zařízení mohou lékaři a zdravotní sestry zachytit nemocné s horečkou nebo zvýšenou teplotou dříve, než se dostanou do kontaktu s ostatními pacienty a zdravotnickým personálem. „Pacienti SPINu se musí před samotným vstupem hlásit do telekomunikačního zařízení. Příchozí se zvýšenou teplotou nebo jinými příznaky možné koronavirové infekce okamžitě odvádí zdravotník vybavený všemi ochrannými prostředky do připraveného hygienického boxu. Tím minimalizujeme riziko přenosu nákazy na ostatní pacienty v čekárně i na další zdravotní pracovníky našeho oddělení,“ vysvětlil vedoucí lékař SPIN VFN a 1. LF UK MUDr. Jan Krupička, Ph.D. s tím, že lékaři následně rizikového pacienta standardně vyšetří, změří mu základní životní funkce a provedou test na Covid-19. Výsledky mají k dispozici během několika hodin. Na základě zdravotního stavu pak nemocnice propouští pacienty do domácího ošetřování a případné karantény nebo je hospitalizuje v izolačním režimu. „Díky termokamerám dokážeme včas zachytit i pacienty s jinými infekcemi, například respiračními, což dlouhodobě vnímám jako jejich velkou výhodu. Budeme schopni vždy včas přistoupit k ochranným opatřením a předejít dalšímu šíření nákazy,“ uzavírá MUDr. Jan Krupička, Ph.D.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!