17. 2. 2022

Nový studijní obor Všeobecné ošetřovatelství

1. lékařská fakulta UK otevřela ve spolupráci s VFN nový studijní program Všeobecné ošetřovatelství. Reaguje tak na nedostatek všeobecných sester v klinických provozech. Tříletý studijní program připraví pro praxi kvalifikované sestry s vysokoškolským titulem. Ke studiu se mohou hlásit zájemci z gymnázií, středních zdravotnických škol, ale i z jakýchkoli dalších středních škol s maturitou.

Praktická výuka je koncipována individuálně pro každého studenta tak, aby se v průběhu studia seznámil se všemi typy pracovišť poskytující zdravotní služby, byl hlavně v přímém kontaktu s našimi pacienty, naučil se mnoho dovedností a stal se už při studiu součástí zdravotnických týmů VFN. Během výuky budou studenti v kontaktu s největšími kapacitami v oboru a s nejmodernějšími technologiemi a vybavením.

Výuka budoucích sester začne již letos v říjnu, k červnovému přijímacímu řízení si mohou uchazeči podat přihlášku již nyní, a to nejpozději do 30. 4. 2022! Informace k programu včetně možnosti podání přihlášky naleznete zde: Přijímací řízení – Univerzita Karlova (cuni.cz)

Teoretická a praktická výuka bude probíhat na půdě 1. LF UK, a především pak v naší nemocnici.

Nový studijní program představili na tiskové konferenci zástupci VFN a 1. LF UK: ředitel VFN prof. David Feltl, děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN Mgr. Dita Svobodová a proděkan 1. LF UK pro doktorská studia a lékař III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu doc. Lukáš Zlatohlávek.

Na tiskové konferenci nechyběl a celý program podpořil ministr zdravotnictví ČR prof. Vlastimil Válek.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!