26. 4. 2024

Operace 500. pacienta s plicní hypertenzí

Unikátní operace se uskutečnila na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze v Centru pro plicní hypertenzi VFN – na největším pracovišti pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze v ČR.

Cílem zákroku bylo odstranění krevní sraženiny z plicních cév a jejich zprůchodnění. Pacientku lékaři museli připojit na mimotělní oběh, zchladit ji na tělesnou teplotu 17 až 20 stupňů Celsia a na nejdůležitější část operace ji museli zastavit i mimotělní oběh. Jen tak je možné bezpečně odstranit všechny překážky z plicních tepen a současně ochránit mozek před poškozením.

Tromboembolická plicní hypertenze je relativně vzácná choroba, která vzniká jako chronický důsledek opakovaných plicních embolií. Ty způsobují krevní sraženiny uvolněné z dolních končetin nebo pánve do plicních tepen. „U nemocných dochází k nedostatečnému rozpuštění krevních sraženin, které způsobí překážku krevního toku. Jako následek vzniká vysoký tlak v plicních tepnách a postupné vyčerpávání pravé srdeční komory. Díky operaci se tlak sníží a obnoví se opět průtok plicních oblastí a normální funkce srdce,“ přibližuje průběh onemocnění prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., zástupce přednosty II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN a špičkový chirurg, který tento výkon v ČR v roce 2004 zavedl. Osobně provedl většinu z 500 operací chronické tromboembolické plicní hypertenze v České republice a společně se svým žákem MUDr. Tomášem Prskavcem jsou jediní, kdo tyto unikátní chirurgické operace v ČR provádí. Pětistá pacientka ve VFN podstoupila operaci 25. dubna letošního roku. Díky zákroku lékaři pacientce významně a dlouhodobě zlepšili prognózu, odstranili příznaky onemocnění i známky selhávání srdce. Bez zásahu lékařů a léčby by jinak mohla zemřít.

Centrum plicní hypertenze ve VFN patří ke světové špičce
Unikátní operace tromboembolické plicní hypertenze, které vyžadují týmovou mezioborovou spolupráci, provádí v Evropě jen několik pracovišť. Mezi ta největší patří centra v Paříži, Vídni, Bad Neuheim v Německu nebo v Cambridge. Ke světové špičce se řadí i Centrum plicní hypertenze ve VFN. Jako jediné v Čechách se zabývá komplexní léčbou chronické tromboembolické plicní hypertenze. S operacemi tu začali v roce 2004. Od té doby jich provedli přesně pět set. Nejedná se ale jen o české pacienty. Léčbu lékaři běžně poskytují i nemocným referovaným ze zahraničí, a to zejména ze Slovenska nebo Rumunska a také z Ukrajiny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!