25. 3. 2020

Poděkování dárcům krve

Vážené dárkyně a dárci krve, děkujeme ze srdce vám všem, kteří přicházíte darovat krev, plazmu, krevní destičky i v této pro všechny náročné době, v čase nouzového stavu a karantény. Velmi si vážíme a ceníme vaší nezištné pomoci. Pacienti potřebují zdravotní péči a léčbu každý den, a to bez ohledu na karanténu nebo nouzový stav. Zajištění péče o pacienty včetně zajištění léčby transfuzními přípravky je v současnosti mnohem náročnější. O to cennější je vaše pomoc, váš dar krve – dar života.

Děkujeme za něj a přejeme pevné zdraví!

Za kolektiv FTO

MUDr. D. Dušková, Ph.D., primářka a Mgr. I. Drdová, vrchní sestra

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!