31. 10. 2019

Podpořte canisterapii pro pacienty ve VFN

Návštěva canisterapeutických týmů bývá jednou z nejočekávanějších a nejradostnějších událostí pro hospitalizované pacienty. Pejsci ovšem ke vstupu do nemocnice musí splňovat mnoho pravidel bezpečnosti. Jejich výcvik je velice finančně a časově náročný, potřebují očkování, kvalitní výživu a další pomůcky, aby mohli úspěšně sloužit pacientům. Poptávka po canisterapeutických službách je obrovská a proto je potřeba vychovávat ze štěnátek šikovné canisterapeutické psy. Naše nemocnice spolupracuje v rámci dobrovolných aktivit s Nadačním Fondem Canisterapie. Spolupráce s NF Canisterapie probíhá na klinikách Adiktologie, Gerontopsychiatrie a na Interním oddělení na Strahově. Do budoucna si přejeme služby rozšířit i na další kliniky.

I Vy můžete canisterapii podpořit! Staňte se partnery těchto záslužných aktivit a přispějte NF Canisterapie svými finančními příspěvky na výchovu a výcvik štěnátek. Pomůžete tak našim pacientům, kteří se budou moci těšit na další návštěvy pejsků při své hospitalizaci.

Informace jak finančně přispět naleznete na tomto odkazu: http://www.nf-canisterapie.cz/podportenas.html

Více o Nadačním Fondu Canisterapie najdete zde: http://www.nf-canisterapie.cz/kdojsme.html

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!