31. 8. 2021

Pravidla vjezdu a parkování v areálech VFN

Informace pro pacienty a jejich doprovod

1. V areálech VFN platí pravidla silničního provozu stanovená zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

2. Účastníci silničního provozu v areálech VFN jsou dále povinni dodržovat Dopravní a parkovací režim stanovený interními předpisy VFN.

Výňatek z interního Dopravního a parkovacího režimu VFN:

 1. a) Vozidla vjíždějící do areálů VFN, pokud není interním Dopravním a parkovacím režimem stanoveno jinak, podléhají zpoplatnění parkování. Řidič je povinen převzít si při vjezdu do areálů nemocnice parkovací lístek a viditelně jej umístit za čelní sklo vozidla po celou dobu parkování.
 2.  
 3. b) Parkování vozidel je možné pouze na místech označených dopravní značkou „PARKOVIŠTĚ“.
 4.  
 5. c) Prvních 30 minut parkování v areálech nemocnice nepodléhá zpoplatnění. Za každou další započatou hodinu parkování je účtován poplatek ve výši 50 Kč. Poplatek za parkování je řidič zpoplatněného vozidla povinen zaplatit při výjezdu z areálu.
 6.  
 7. d) Při ztrátě parkovacího lístku a je řidič povinen uhradit částku 3 000 Kč.
 8.  
 9. e) Všichni řidiči jsou povinni respektovat při vjezdu, výjezdu, pohybu a parkování v areálech nemocnice pokyny zaměstnanců ostrahy.
 10.  
 11. f) Řidiči všech vozidel jsou povinni parkování v areálech nemocnice omezit na nezbytně nutnou dobu (naložení a vyložení nákladu, nastoupení a vystoupení dopravovaných osob, dobu služebního jednání, dobu trvání pracovní směny atd.).
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!