13. 3. 2020

Předání pamětních listů studentkám Porodní asistence

V pondělí 9. března 2020 se v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky VFN uskutečnilo slavnostní předání pamětních listů studentkám oboru Porodní asistence 1. LF UK. Originální pamětní listy s ilustracemi českého malíře Káji Saudka získalo dvanáct studentek 1. ročníku bakalářského programu. Osobně jim je předala náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA.

Slavnostní akce se zúčastnil také přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. a garant programu porodní asistence, prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., který program zpestřil krátkou přednáškou o historii vzdělávání porodních asistentek v naší nemocnici a naší lékařské fakultě. Nechyběla ani vrchní sestra PhDr. Daniela Šimonová, MUDr. Andrej Černý, MUDr. Ondřej Sosna a Mgr. Miluše Kulhavá.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!