10. 1. 2020

Rok 2020 je světovým Rokem sestry a porodní asistentky

Logo 230. výročí VFNLogo World Health Organization

V roce 2019 Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (WHO) na svém 144. zasedání označila rok 2020 za „Rok sestry a porodní asistentky“ na počest 200. výročí narození Florence Nightingale.

Sestry a porodní asistentky tvoří v mnoha zemích více než 50 % zdravotnických pracovníků a také více než 50 % nedostatku celosvětové pracovní síly. Role sester a porodních asistentek je nezanedbatelnou součástí každodenního chodu všech zdravotnických zařízení. Za Všeobecnou fakultní nemocnici proto chceme vyjádřit obrovské poděkování sestrám, porodním asistentkám a všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pečují o pacienty v naší nemocnici. Práce všech zdravotníků si velmi vážíme.

V letošním roce pro naše zdravotnické pracovníky mimo jiné připravujeme:

  • leden – sesterské sekce
    • 20. pražské hematologické dny, 22. 1. – 23. 1. 2020,
    • 11. pražské mezioborové onkologické kolokvium, 31. 1. 2020,
  • květen – Den sester, jarní konference jako poděkování zdravotníkům,
  • červen – tradiční „Den žen“ pro naše zaměstnance,
  • podpoříme rovněž křest připravované knihy, která vyjde na počest Florence Nightingale a o jejíž překlad se zasloužila naše kolegyně, všeobecná sestra VFN Zuzana Mikolášková, DiS.,
  • rozhovory, zajímavosti, kurzy, semináře a aktuality z prostředí VFN v našem časopise.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!