13. 3. 2024

Sestra sympatie za rok 2023 je z VFN!

Pražský palác Žofín druhý březnový pátek hostil finále 13. ročníku prestižní celorepublikové soutěže Sestra sympatie. Kritériem hodnocení byl hluboký vztah k profesi sestry, povolání, ale také osobní šarm. Soutěž je podle pořadatelů především o vnitřní kráse, dobrém srdci a kouzlu osobnosti. Vítězky z jedenácti finalistek soutěže zvolila odborná porota složená ze špiček české medicíny a dalších předních osobností.
První místo získala naše sestřička z Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie (porodnice u Apolináře) Miluše Plecerová, která na neonatologickém oddělení pracuje jako laktační poradkyně. Naše favoritka si zároveň odnesla i titul Sestra sympatie 11. ročníku reprezentačního plesu Sestry na sál!. Moc gratulujeme!
Jako druhá se umístila Michaela Sedláčková z dermatovenerologického oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem, třetí byla Bára Gilarová z hematoonkologického oddělení FN Olomouc.
Finále soutěže bylo součástí tradičního reprezentačního plesu Sestry na sál!, který se konal letos již podvanácté jako poděkování sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům za jejich náročnou a záslužnou práci. Záštitu nad akcí, pořádanou agenturou We Make Media ve spolupráci s Českou asociací sester, převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Magistrát hlavního města Prahy.

Zdroj: Sestra sympatie, We make media

Zdroj: Sestra sympatie, We make media

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!