30. 5. 2022

Slunečnice září v Kateřinské zahradě

U příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy (30. 5.) jsme v Kateřinské zahradě již tradičně sázeli slunečnice. Osvětový projekt s názvem Rozsviťme Českou republiku uspořádal na podporu nemocných s roztroušenou sklerózou Nadační fond IMPULS ve spolupráci s VFN, zdejší neurologickou klinikou a RS centrem, a 1. LF UK. Cílem akce je šířit povědomí o tomto autoimunitním onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu, zlepšit dostupnost léčby a rehabilitační péče o pacienty. Slunečnici zasadila náměstkyně VFN pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA a neuroložka prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. Na akci nechyběla ani předsedkyně správní rady Nadačního fondu Impuls Ing. Kateřina Bémová, řada pacientů a jejich blízkých.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!