14. 8. 2019

Smuteční oznámení

Placeholder

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. srpna 2019 zemřel ve věku  91 let prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., emeritní přednosta  Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Na Klinice rehabilitačního lékařství působil pan profesor jako přednosta do roku 1992, ale v intenzivní práci pokračoval prakticky až do své smrti. Byl váženým odborníkem v oblasti rehabilitace, za svůj život získal řadu ocenění (velmi si cenil například Medaile Josefa Hlávky z roku 2008 a výroční ceny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR s názvem Mosty z roku 2007). Měl široké mezinárodní kontakty, spolupracoval na vzniku Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Pan profesor byl výborným učitelem, svým výkladem dokázal nadchnout studenty i své spolupracovníky. Byl velmi oblíben všemi pacienty, kteří v něj měli velkou důvěru.

31. 10. 2019
Návštěva canisterapeutických týmů bývá jednou z nejočekávanějších a nejradostnějších událostí pro hospitalizované pacienty. Pejsci ovšem ke v ...
25. 10. 2019
​S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22. října 2019 zemřel ve věku 83 let prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta II ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!