14. 8. 2019

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. srpna 2019 zemřel ve věku  91 let prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., emeritní přednosta  Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Na Klinice rehabilitačního lékařství působil pan profesor jako přednosta do roku 1992, ale v intenzivní práci pokračoval prakticky až do své smrti. Byl váženým odborníkem v oblasti rehabilitace, za svůj život získal řadu ocenění (velmi si cenil například Medaile Josefa Hlávky z roku 2008 a výroční ceny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR s názvem Mosty z roku 2007). Měl široké mezinárodní kontakty, spolupracoval na vzniku Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Pan profesor byl výborným učitelem, svým výkladem dokázal nadchnout studenty i své spolupracovníky. Byl velmi oblíben všemi pacienty, kteří v něj měli velkou důvěru.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!