25. 10. 2019

Smuteční oznámení

​S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22. října 2019 zemřel ve věku 83 let prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK. Na III. interní kliniku nastoupil v roce 1965, na klinice pracoval jako sekundář, odborný asistent, docent a profesor, v letech 1990 až 2001 zastával funkci přednosty kliniky. Na klinice se stal profesor Marek jedním z nejvýznamnějších žáků zakladatele české endokrinologie profesora Charváta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!