17. 6. 2019

Smuteční oznámení

Placeholder

V pátek 14. 6. 2019 zemřel neočekávaně ve věku 67 let dětský klinický psycholog Mgr. Jiří Kubička. Dlouholetý kolega, přítel a významný odborník. Jeho hlavním zájmem bylo jemné předivo rodinných vztahů.

Po absolutoriu na  FF UK s vynikajícím prospěchem, pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém, následně na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol a od r. 1994 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako vedoucí psycholog Oddělení klinické psychologie (Poliklinika v Klimentské, DAK, Horní Palata.) Působil jako výcvikový lektor Institutu rodinné terapie Praha, byl členem výboru Sekce rodinné terapie Psychoterapeutické společnosti a členem odborné rady SOFT (Národní organizace rodinných a systemických terapeutů). Často přednášel na seminářích a jiných aktivitách v oblasti rodinné terapie, několik let působil jako šéfredaktor časopisu Kontext. Byl spoluautorem knih „Vidět věci jinak“, „Rodinná terapie-systemické a narativní přístupy“.

31. 10. 2019
Návštěva canisterapeutických týmů bývá jednou z nejočekávanějších a nejradostnějších událostí pro hospitalizované pacienty. Pejsci ovšem ke v ...
25. 10. 2019
​S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 22. října 2019 zemřel ve věku 83 let prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta II ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!