17. 6. 2019

Smuteční oznámení

V pátek 14. 6. 2019 zemřel neočekávaně ve věku 67 let dětský klinický psycholog Mgr. Jiří Kubička. Dlouholetý kolega, přítel a významný odborník. Jeho hlavním zájmem bylo jemné předivo rodinných vztahů.

Po absolutoriu na  FF UK s vynikajícím prospěchem, pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém, následně na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol a od r. 1994 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako vedoucí psycholog Oddělení klinické psychologie (Poliklinika v Klimentské, DAK, Horní Palata.) Působil jako výcvikový lektor Institutu rodinné terapie Praha, byl členem výboru Sekce rodinné terapie Psychoterapeutické společnosti a členem odborné rady SOFT (Národní organizace rodinných a systemických terapeutů). Často přednášel na seminářích a jiných aktivitách v oblasti rodinné terapie, několik let působil jako šéfredaktor časopisu Kontext. Byl spoluautorem knih „Vidět věci jinak“, „Rodinná terapie-systemické a narativní přístupy“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!