21. 9. 2021

Socha architekta Josefa Hlávky U Apolináře

V zahradě Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK „U Apolináře“ byla 20. září 2021 odhalena socha architekta této historicky cenné budovy Josefa Hlávky. Porodnice „U Apolináře“ je díky Hlávkovu nadčasovému architektonickému řešení v provozu nepřetržitě již 146 let a za tu dobu se zde narodilo přes půl milionu dětí. Řadí se tak mezi jednu z nejdéle otevřených porodnic na světě.

„Dlouho jsme usilovali, aby v areálu naší kliniky byla socha jejího architekta a stavitele. V době svého vzniku patřila Zemská porodnice mezi nejmodernější a zřejmě i největší v Evropě. Stejně jako každý lékařský obor, i porodnictví se však v čase změnilo. Co bylo na počátku špičkové, se následně stalo standardem, ještě později nezbytným minimem, a dnes se ubíráme jiným směrem. O kvalitě a nadčasovosti stavby ale svědčí skutečnost, že za dobu svojí bezmála stopadesátileté historie neprošla žádnou celkovou obnovou, a stále slouží svému původnímu účelu,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

„Životnost budovy ovšem není nekonečná a my potřebujeme držet krok s novými trendy péče o rodičky a novorozence. Proto jsme rádi, že součástí dnešní slavnostní události je také představení projektu plánované, rozsáhlé rekonstrukce kliniky, která prostory budovy důstojně a s respektem k Josefu Hlávkovi přenese do 21. století. Díky tomu budeme nadále na špičce nejen po stránce vědecké, výzkumné a léčebně preventivní, ale i po stránce vybavení a prostorových možností,“ doplnil prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., vedoucí lékař Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!