26. 9. 2022

Startuje Týden urologie!

Krev v moči je příznak, který může být spojen se závažnými onkologickými onemocněními. Časná diagnóza v tomto případě dokáže zlepšit prognózu. Právě na přítomnost krve v moči se zaměřuje letošní Urologický týden Evropské urologické společnosti, který startuje 26. září. Lékaři z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK zdůrazňují, že všichni pacienti, u nichž se vyskytla krev v moči, by neměli váhat s odborným vyšetřením, a to čím dříve, tím lépe.

Krev v moči, která je patrná pouhým okem, může signalizovat karcinom močového měchýře, v menší míře karcinom ledviny, horních močových cest a prostaty. U každého pátého pacienta, kterého vyšetříme pro přítomnost krve v moči, odhalí naši lékaři nádor močového měchýře. V riziku jsou zejména muži, kuřáci, ve věku nad 45 let. Časná diagnóza má v případě karcinomu močového měchýře zásadní význam, čím dříve se na něj přijde, tím lepší prognózu má. Polovina všech nádorů močového měchýře vznikne v souvislosti s kouřením a riziko vzniku nádorů močového měchýře je u kuřáků čtyřnásobné ve srovnání s běžnou populací. Prostřednictvím Urologického týdne chtějí lékaři apelovat, aby lidé varovné signály nepodceňovali a nechali se vyšetřit.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!