13. 9. 2022

Stavební práce ve VFN jsou v plném proudu

Cílem rekonstrukce Interního oddělení Strahov je především zateplení budovy, výměna oken a střechy, tedy výrazné snížení energetické náročnosti. „V lůžkové části objektu je již zateplení obvodového pláště hotové a jižní strana je kompletně připravena pro provedení finálních omítek. Pokračuje výměna luxferových výplní za nová okna a výměnou prošla i zastaralá okna ve sklepních prostorách,“ uvedl náměstek ředitele pro investice a rozvoj Ing. Václav Javůrek s tím, že na severní fasádě budovy osazují stavaři nová okna do ocelové konstrukce a v následujících týdnech budou budovu osazovat tzv. sendvičovými tepelně izolačními fasádními panely. Střecha je již připravena na pokládku nového střešního pláště. Práce na zateplování pokračují i v ambulantní části budovy, a to včetně instalace ocelové konstrukce pro nová okna a panely. „V následujících týdnech nás čeká úprava hlavního vstupu, recepce, ale i podlah chodeb v ambulantní části,“ dodává Martin Janáček, garant projektu, který na projektu pracuje s Ing. Františkou Ošmykovou.

Na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK se můžeme těšit na nové porodní boxy. Podle časového harmonogramu zde pokračují hrubé stavební práce. „Stavaři vybourali příčky původní dispozice, položili betonový podklad nové podlahy, rozvádí novou elektroinstalaci a prostory připravují na usazení vzduchotechniky,“ zmiňuje náměstek ředitele pro investice a rozvoj Ing. Václav Javůrek k tomuto projektu. „Všechny práce probíhají za provozu kliniky. A to jak veškeré demoliční práce, tak osazení několikatunové ocelové konstrukce pro vzduchotechniku, kterou jsme instalovali jeřábem. Architektka již dokončuje projekt interiéru,“ zpřesňuje probíhající práce garant projektu Ing. Jaroslav Forman.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!