31. 1. 2022

Suchej únor mění postoj Čechů k alkoholu

Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. Češi, kteří podle WHO vypijí 14,4 litru čistého lihu na osobu na rok, si již po desáté mohou vyzkoušet, zda nepijí rizikově. Problém nadužívání alkoholu se týká víc jak jednoho milionu lidí v ČR a v souvislosti s tím u nás umírá ročně 6% lidí.

Každý rok se kampaň snaží otevírat nová témata. Letos přináší Suchého průvodce pro nezávislé firmy, který pomáhá se zvládáním rizikového chování a užívání alkoholu na pracovišti. Pomůže všem českým firmám, které chtějí proniknout hlouběji do tématu alkoholu a chtějí vytvářet  pro své zaměstnance zdravé pracovní prostředí. Organizátoři akce také nově upozorňují na téma konzumace více či méně alkoholických nápojů dětmi.

O smysluplnosti kampaně svědčí fakt, že ji podle průzkumu zná už 76 % české populace ve věku 18+. Vloni si měsíční střízlivost vyzkoušelo kolem 700 tisíc lidí. Nejde přitom zdaleka jen o detox od alkoholu, ale o změnu životního stylu, celkovou očistu a možnost udělat pro sebe něco smysluplného. Přes 50 % účastníků po čtyřech měsících od Sucháče v dotazníku potvrdilo dlouhodobé zvolnění v konzumaci alkoholu. Na kampani se prakticky téměř od jejího vzniku podílí také Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK. A funguje i zpětná vazba: kampaň často osloví lidi, kteří se posléze obracejí na naši kliniku s prosbou o radu, pomoc pro sebe nebo blízkou osobu. Připojte se i vy, více informací najdete na www.suchejunor.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!