4. 2. 2021

Transplantace cév ve VFN

Lékaři z VFN provedli již sto cévních transplantací. Šlo zejména o pacienty s hrozící končetinovou amputací nebo nemocné s infekcí umělé cévní protézy.

V pořadí stou cévní transplantaci ve VFN podstoupila šedesátiletá žena s kritickou ischemií dolní končetiny a hrozící amputací. Naopak úplně první výkon tohoto typu zde provedli lékaři v roce 2010, kdy bylo na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK zřízeno Vaskulární transplantační centrum. Díky statutu cévního transplantačního centra mohou lékaři své pacienty zařazovat na čekací listinu a ve spolupráci s IKEMem se mohou účastnit multiorgánového odběru, při kterém odebírají cévy pro pacienty.

Z počátku využívali lékaři čerstvé štěpy. Odebírali je při multiorgánových odběrech a cévy od vhodných dárců museli pacientům našít do 48 hodin. Čekací doba byla dva až tři týdny a zhruba třetina pacientů se vhodného štěpu nedočkala. Lékaři proto zahájili program tzv. kryoprezervovaných neboli zmražených štěpů, které ve VFN nyní pokrývají 60 procent všech cévních transplantací. „Cévy odebereme a odvezeme do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde je v Tkáňové bance zamrazí. Při teplotě -190 °C se pak mohou uchovávat až pět let. Výhodou kryo je především okamžitá dostupnost. Pacient jeden den přijede a v případě, že štěp potřebuje urgentně a je v tkáňové bance dostupný, druhý den mu jej našijeme,“ vysvětlil postup koordinátor cévního transplantačního centra VFN a vedoucí Pracovní skupiny pro cévní náhrady a alotransplantace ČSKVCH MUDr. Miroslav Špaček, PhD.

Operace jsou vhodné např. u pacientů s aterosklerózou končetinových tepen, kteří nemají vhodný vlastní štěp a choroba postoupila do stadia vzniku končetinových defektů. Transplantace je často jediným řešením, jak zabránit amputaci končetiny. Další skupinou nemocných jsou pak ti, kteří trpí infekcí implantované cévní protézy a není pro ně jiné vhodné řešení.

Během výkonu lékaři nahradí tu část cévy, která je buď uzavřená nebo postižená infekcí. Infikovanou cévní protézu vyndají, a nahradí ji materiálem odolným infekci

Za posledních 10 let provedli lékaři v celé ČR zhruba 500 cévních transplantací, z nichž se pětina uskutečnila ve VFN.

 

Příprava cévního allotransplantátu po rozmrazení, před našitím pacientovi.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!