24. 3. 2022

UA POINT: zdravotní péče pro osoby z Ukrajiny

Primární péči pro děti a dospělé z Ukrajiny zajišťuje VFN prostřednictvím nově zřízených ambulancích označených jako UA POINT. V současnosti jsou k dispozici čtyři speciální ambulance (UA POINT) pro osoby z Ukrajiny, a sice na Společném příjmu interně nemocných (SPIN), I. chirurgické klinice, Gynekologicko-porodnické klinice VFN (porodnice U Apolináře) a Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN na Karlově. Všechna pracoviště poskytují primární ambulantní i pohotovostní péči.

Veškeré informace o provozu UA Pointů, ordinační hodiny, kontakty a adresy jednotlivých pracovišť jsou zveřejněné i v ukrajinštině zde.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!