2. 10. 2019

Ukončení provozu IS ePACS v komunikačním centru VFN

Informujeme Vás o plánovaném převedení provozu systému ePACS (centrum výměny obrazových informací) z komunikačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do nového komunikačního centra Skupiny ICZ.

Dle vyjádření skupiny ICZ, tento přesun nebude mít žádný významný dopad na běžné fungování a užívání služeb. Pouze z technicko-právních důvodů dojde k uzavření nových přístupových smluv mezi stávajícími uživateli a partnery projektu ePACS a Skupinou ICZ, coby novým provozovatelem. Provoz v komunikačním centru VFN Praha by měl být ukončen k 6.1.2020.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!