13. 12. 2023

Ve VFN nabízíme plnou urologickou péči o děti

Specialisté z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN provádějí kompletní rekonstrukční operativu vrozených vývojových vad u dětí již od roku věku.

Věnují se řešení vysoce závažných vrozených vad chlapeckého i dívčího genitálu, jsou průkopníky prací v oboru vývoje plodnosti u dospívajících chlapců. Ročně na tomto pracovišti odoperují více než 500 dětí s nejrůznějšími urologickými obtížemi (v roce 2022 to bylo 538 operací, z toho 79 provedených laparoskopicky). Urologická klinika 1. LF UK a VFN je jediné pracoviště v ČR s akreditací ESPU (European Society od Pediatric Urology) pro vysoce specializovaný výcvik lékařů v oboru dětské urologie. „Kromě onkologické problematiky – na naší klinice řešíme pouze nádory varlat u dětí a dospívajících – poskytujeme péči v celé šíři dětské urologie,“ vysvětluje MUDr. Josef Sedláček FEBU, FEAPU, vedoucí lékař oddělení dětské urologie a vypočítává: „Tedy od funkčních problémů, což jsou vývojové i získané poruchy funkce dolních močových cest přes kompletní problematiku rekonstrukce a léčby vrozených vývojových vad ledvin, horních i dolních močových cest. Včetně vrozených vad chlapeckého a dívčího genitálu.“

Rekonstrukční operace vrozených vad chlapeckého genitálu

Na oddělení dětské urologie se obracejí dětští nefrologové, pediatři a další specialisté s komplikovanými případy, které vyžadují komplexní péči. Typická problematika, jíž se toto pracoviště zabývá, jsou laparoskopické operace vrozených vad horních močových cest (hydronefróza – rozšíření pánvičky a kalichů ledviny, jejíž příčinou je obtížný odtok moče; zdvojené anomálie, reflux…), a to i u nejmenších dětí, tedy nad jeden rok věku. Specializují se na laparoskopické operace varikokély – rozšíření žil varlete, které způsobuje bolesti, neplodnost a pokles hladiny mužských hormonů, kryptorchismu (nesestouplého varlete) a rekonstrukční operace vrozených vad chlapeckého genitálu – hypospadie. „Řešíme jako jedno z mála pracovišť v republice především závažné formy proximálních hypospadií, které své nositele bez rekonstrukce často vyřadí z pohlavního života,“ upozorňuje MUDr. Sedláček. Mezi specializovanou péči tohoto centra patří i problematika rekonstrukcí genitálu u komplikovaných případů poruch vývoje pohlaví.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!