24. 1. 2023

VFN aktivovala traumaplán

Příprava operačních sálů a prostoru pro třídění pacientů tzv. triage, shromáždění dostatečného počtu lékařů a sester, zajištění dostatku zdravotnického materiálu a krve nebo komunikace s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS). To jsou některé z činností, které provázejí spuštění traumaplánu. VFN jej nanečisto aktivovala v úterý 24. ledna odpoledne. Cvičení s názvem „Stavba“ se uskutečnilo ve 14 hodin a účastnila se ho I. chirurgická klinika VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN, Stomatologická klinika VFN – maxilofaciální chirurgie, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy a Asociace samaritánů ČR (ASČR). Na stavbě v areálu vnitřního dvora Fakultní polikliniky VFN na Karlově náměstí došlo ke zhroucení části budovy a padající trosky zasáhly dělníky a osoby pohybující se ve dvoře. Organizátoři simulovali celkem 17 zraněných osob. Nácvikem aktivace traumaplánu se prověřuje připravenost nemocnice na mimořádnou událost s velkým počtem zraněných, minimálně šesti lidí. Většinou se jedná o důsledky dopravních či jiných nehod. Aktivace traumaplánu znamená okamžité zahájení všech činností potřebných pro zajištění neodkladné péče při příjmu většího počtu pacientů. „Figuranty reálně třídíme podle závažnosti zranění, kompletně vyšetříme a eventuelně doplníme některou zobrazovací metodu. Na základě výsledků pak pacienta směřujeme na příslušné oddělení, JIP nebo přímo na operační sály. Ke všem pacientům vždy vedeme veškerou zdravotnickou dokumentaci a přistupujeme k nim úplně stejně jako u reálných pacientů. Vynecháváme jen invazivní metody,“ uvedl vedoucí lékař traumatologického oddělení I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF doc. MUDr. Filip Burget, Ph.D. s tím, že cílem pravidelných cvičení je zejména prověření řízení a organizace zásahu, systému svolávání a vzájemné komunikace, praktického využití materiálně-technického vybavení a kontrola reálnosti postupu v praxi. Nácvik s figuranty patří mezi nejrealističtější, ale zároveň nejdražší cvičení. Útvaru bezpečnosti a krizové připravenosti VFN se podařilo v roce 2022 získat historicky nejvyšší finanční prostředky z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, které zahrnovaly i příspěvek na realizaci cvičení v rámci programu na financování krizové připravenosti. Nácvik traumaplánu trénují zdravotníci ve VFN minimálně dvakrát ročně.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!