16. 9. 2020

VFN čeká modernizace za osm miliard

„Cílem generelu rozvoje nemocnice je především nadčasovost. Všechny připravované kroky a investice by měly být funkční a logické. Vzhledem k tomu, že se v zařízení nabízející špičkovou medicínu naposledy stavělo v roce 1976, je modernizace opravdu nutná,“ uvedl ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA s tím, že k financování chce využít především státní rozpočet a evropské fondy.

K nejnákladnějším projektům patří výstavba dvou nových monobloků. První nahradí do roku 2027 současnou budovu ORL, která je dnes již v nevyhovujícím stavu. Kromě ORL a biochemie zde najde místo i Fakultní transfúzní oddělení ze Zbraslavi a interní urgentní příjem. Architektonická soutěž na nový pavilon má již počítat i s rozvojem přilehlého území, kde vznikne druhý monoblok s centralizovanou péčí klinik mimo hlavní areál nemocnice. Přesunout by se do něj měla například neurologie z Kateřinské ulice, urologie z ulice Ke Karlovu, interní oddělení ze Strahova nebo Dětský areál Karlov.

Investovat chce VFN také do centralizace jedné z největších a nejtradičnějších klinik, a sice do Kliniky adiktologie. Do tří let zde vybuduje dětské detoxikační centrum pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách. Podkroví budovy pak poskytne stacionář pro dospělé pacienty. Generální rekonstrukcí projde i Psychiatrická klinika a modernizaci čeká i Gynekologicko-porodnická klinika.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!