24. 8. 2022

VFN již vydala 8krát víc hadích antisér než loni

V roce 2021 vydalo naše toxikologické informační středisko v období od 1. 1. do 23. 8. pouze 1 balení antiséra proti hadímu uštknutí. Antidotum na zmiji bylo pro rozvíjející se příznaky indikováno u dvou osob (6letého chlapce a 32letého muže). Za stejné období letošního roku již lékaři vydali 8 balení. Antisérum zatím indikovali u 4 dětí, všechny se po jeho podání zotavily.

„Po uštknutí zmijí je potřeba zajistit tělesný klid, ránu dezinfikovat a postiženou končetinu znehybnit dlahou. Na otok je možné přikládat chladné obklady. V žádném případě se nedoporučuje použít škrtidlo, ránu vysávat, rozřezávat nebo provádět jiné zákroky, které by zhoršily poškození tkáně,“ radí MUDr. Kateřina Kotíková, vedoucí TIS VFN. Nejlepší je ale samozřejmě prevence: do přírody nosit pevné uzavřené boty a dlouhé kalhoty, vyhýbat se slunným mýtinám, kde se hadi rádi vyhřívají, rozhodně se nesnažit zmiji chytat, dráždit a prohlížet si ji příliš zblízka.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby konzultace při akutní otravě využijte nepřetržité služby lékařů Toxikologického informačního střediska VFN na telefonních číslech 224 919 293 nebo 224 915 402.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!