28. 11. 2022

VFN NA KONGRESU!

Minulý týden se uskutečnil I. mezioborový kongres diagnostiky a intervence dýchacích cest. Cílem odborného setkání „DÝCHACÍ CESTY – CESTY MEZI OBORY“ bylo vyzdvihnout potřebu větší spolupráce a informační provázanosti mezi obory – plicní endoskopií, akutní medicínou a hrudní chirurgií. Kongres potvrdil, že důraz na správnou mezioborovou koordinaci jednotlivých diagnostických a terapeutických kroků je v současné medicíně nezbytný. Dvoudenní akci plnou prezentací a workshopů za VFN organizačně zaštítil náměstek pro vědu, vzdělávání a výuku prof. Pavel Michálek a přednosta 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocní doc. Jiří Votruba. Na kongresu ale vystoupila řada dalších odborníků z naší nemocnice.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!