19. 4. 2024

VFN navštívili kaplani z celé Evropy

Vrcholné odborné a pracovní setkání kaplanů z celého světa se v ČR uskutečnilo vůbec poprvé! Tématem konference byla společná výzva „Být duchovním průvodcem v křehkém světě“. Od čtvrtka do neděle si stovka nemocničních kaplanů předala odborné i osobní zkušenosti a inspiraci, jak doprovázet pacienty, jejich blízké a nemocniční personál. V současné době, kdy je tradiční náboženství na ústupu, ale potřeba smyslu a naděje v životě je stále zásadní, je jejich role nezastupitelná.
Součástí setkání byla návštěva skupiny kaplanů v naší nemocnici. Náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová kaplany přivítala v nemocniční Kapli Sv. Kříže. MUDr. Dan Suk a kaplan VFN Mgr. Matěj Hájek, Th.D. následně kolegy provedli nemocničním areálem a představili jim rozvinutou podpůrnou práci Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!