26. 2. 2021

VFN potřetí úspěšně obhájila akreditaci

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze úspěšně již potřetí obhájila akreditaci u Spojené akreditační komise, o.p.s., kterou poprvé získala v r. 2014.

Akreditační šetření, jež probíhalo ve dnech 8. až 11. 2. 2021, bylo zaměřeno na posouzení míry kvality bezpečí poskytovaných služeb v souladu s právními předpisy a akreditačními standardy.

Auditoři za účelem externího posouzení zavedeného systému kvality a bezpečí navštívili téměř všechna klinická i nezdravotnická pracoviště, včetně technických prostor.

Na základě zhodnocení průběhu akreditačního šetření auditory Spojené akreditační komise, o.p.s. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze opět prokázala, že poskytuje pacientům i externím spolupracujícím subjektům služby na vysoce odborné úrovni, kvalitně a bezpečně, a to i v náročném období pandemie COVID-19.

Patří tak i nadále k prestižním poskytovatelům zdravotních služeb v České republice.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!