26. 3. 2024

VFN rozšiřuje psychiatrickou péči o mladistvé

Péče o duševně nemocné děti a dospívající aktuálně vyžaduje další navyšování kapacit v rámci psychiatrické péče a zapojení moderních přístupů v léčbě. Díky realizaci projektu „Edukačně terapeutické centrum VFN“ na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN můžeme nabídnout kvalitnější ambulanční péči, lepší edukaci osob pečujících o děti a mladistvé s psychickými problémy i motivující prostředí denního stacionáře a dvou unikátních terapeutických zahrad. Projekt pro adolescenty za více než 14,5 milionu korun je financován z Fondů EHP 2014-2021.

V současné době poskytuje Centrum dorostové a vývojové psychiatrie na Psychiatrické klinice především denní terapeutický program v rámci Denního stacionáře pro adolescenty, který je u nás ojedinělým zařízením pro diagnostiku a léčbu psychických poruch dospívajících. Multioborový tým odborníků složený nejen z psychiatrů a psychologů, ale i sociálních pracovníků, pedagogů, adiktologů, všeobecné psychiatrické sestry, nutričních terapeutů, ergoterapeutů a dalších se zde věnuje léčbě mnoha poruch v období dospívání.
Díky rozšířenému týmu zdravotníků a multidisciplinárnímu přístupu jsme získali možnost přizpůsobit program individuálním potřebám dospívajících a naplnili cíle nabízených aktivizačních programů, jako jsou obnovení, udržení a zlepšení sociálních vztahů, zlepšení výkonnosti, zvýšení sebedůvěry a zlepšení psychického stavu klientů,“ vyzdvihuje úspěchy terapie MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., primářka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN s tím, že v průběhu realizace projektu „Edukačně terapeutické centrum VFN“ došlo k rozšíření programu denního stacionáře a otevření skupiny pro adolescenty s poruchou příjmu potravy.

Více do dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!