24. 3. 2020

VFN snižuje počet neakutních operací a vyšetření

Kvůli pandemii koronaviru se Všeobecná fakultní nemocnice v Praze rozhodla utlumit všechny neakutní výkony a vyšetření. Jedná se o péči, jejíž odložení neohrožuje zdravotní stav pacienta. Naopak veškerá akutní péče funguje v nemocnici dál. „Výkony a vyšetření, která nejsou akutní, se snažíme odkládat, abychom měli dostatečnou kapacitu pro pacienty nakažené koronavirem. Rozhodnutí, zda je léčbu možné odložit či nikoliv, záleží vždy na rozhodnutí lékaře posuzujícího konkrétní případ. Pokud výkon odkládáme, pacienta vždy poučíme o dalším postupu.“ uvedl ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA s tím, že v případě, že by se zdravotní stav pacienta s odloženým výkonem změnil, má neprodleně kontaktovat svého ošetřujícího lékaře telefonicky nebo e-mailem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!