4. 12. 2023

VFN uspěla v anketě Nemocnice ČR 2023

Téměř 129 tisíc respondentů a 148 nemocnic s akutními lůžky se letos zapojilo do celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2023, který pořádá organizace HealthCare Institute o.p.s. Cílem projektu bylo sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic.

Hlasování 18. ročníku ankety se uskutečnilo v období od 1. února do 31. srpna 2023 a naše nemocnice opět uspěla. VFN obsadila v dotazníkovém šetření nemocnic 3. místo v kategorii ambulantních pacientů a zaměstnanců a 4. místo v kategorii hospitalizovaných pacientů v rámci celé ČR. V rámci kraje jsme pak obsadili 3. místo u zaměstnanců a 4. místo u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Respondenti hodnotili především přístup lékařů a sester, srozumitelnost informací a seznámení s možnými riziky případného lékařského zákroku, jednání s pacienty, respektování pocitu soukromí během vyšetření, dobu čekání a spokojenost s celkovou úrovní ošetření. U zaměstnanců šlo o hodnocení vzájemné spolupráce s nadřízenými i mezi zaměstnanci na kolegiální úrovni, doporučení nemocnice ze strany zaměstnanců jako perspektivního zaměstnavatele v regionu, možnost seberealizace, výskyt diskriminace na pracovišti a celkovou spokojenost zaměstnanců.

Více informací k celostátnímu projektu Nemocnice ČR a kompletní výsledky najdete zde: Celostátní projekt Nemocnice ČR 2023 | Nemocnice České republiky | Projekty | HealthCare Institute | HCI (hc-institute.org)

Diplom_NN_HCI_ambulantní_3.místo_FN_2023.pdf (vfn.cz)

Diplom_NN_HCI_zaměstnanci_3.místo_FN_2023.pdf (vfn.cz)

Diplom_NN_HCI_Praha_3.místo_zaměstnanci_2023.pdf (vfn.cz)

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!