26. 11. 2020

VFN zvítězila u zaměstnanců!

VFN se stala vítězem celostátního projektu „Nemocnice ČR 2020“ v kategorii fakultních nemocnic v bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců.

15. ročníku celostátního hodnotícího projektu, který pořádá HealthCare Institut ČR (HCI), se účastnilo celkem 154 nemocnici z celé České republiky. Hlasování probíhalo od 1. 2. do 31. 8. 2020 a zapojilo se do něho 6 175 zaměstnanců nemocnic. V dotazníku odpovídali na otázky týkající se jejich spokojenosti uvnitř pracovního kolektivu, při spolupráci a komunikaci s lékaři a dalšími nadřízenými, využívání všech bezpečnostních pomůcek a prostředků pro ochranu při práci, ale i možnosti jejich profesního růstu. Závěry projektu ukázaly, že svého zaměstnavatele by doporučilo o 10,4 % zaměstnanců více než v loňském šetření, stejně tak stoupla meziročně celková spokojenost zaměstnanců.  Kladně pak hodnotili pracovníci především komunikaci s nadřízenými.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!