13. 6. 2022

Více kompetencí pro porodní asistentky z VFN

Porodní asistentky v porodnici Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK nyní mohou nejen samostatně vést nízkorizikový porod, ale také indikovat léky bez asistence lékaře. Jako první v ČR.

Předepisovat léky pro prevenci nadměrného krvácení u porodu, indikovat a samostatně obsluhovat epidurální analgezii nebo ošetřit porodní poranění s podáním místního anestetika samostatně bez lékaře – to vše mají nově v kompetenci absolventky velmi náročného a vysoce odborného vzdělávacího programu.

Unikátní projekt s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR zásadně rozšiřuje dosavadní odborné kompetence porodních asistentek v rámci českého zdravotnického systému. Aktuálně ho nabízí pouze naše nemocnice. Čerstvé absolventky již využívají nově nabyté pravomoci a vědomosti v praxi a samozřejmě mají plnou podporu našich lékařů.

Nechybělo ani slavnostní předání oficiálních certifikátů stvrzující úspěšné složení všech zkoušek a testů. Osobně přišli popřát náměstkyně pro nelékařská povolání VFN Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, vrchní sestra PhDr. Daniela Šimonová, MHA,  přednosta gynekologicko-porodnické kliniky prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. , iniciátor a garant programu prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. a další lékaři a odborníci z gynekologicko-porodnické kliniky.

Více informací naleznete zde:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!