8. 6. 2022

Záchrana pacientů s otravou

Toxikologické informační středisko (TIS) jako jediné v ČR zásobuje v případě podezření na jakoukoliv otravu léky, antidoty, antiséry, antituberkulotiky, antiparazitiky nebo antiinfektivy celou republiku.

„Hasičská záchranná služba na místě identifikovala toxickou látku a naše lékařka Hana Farná na akutní lince neprodleně připravila a vydala potřebná antidota pro podezření na intoxikaci látkou podobnou kyanidům, konkrétně akrylonitrilem,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Kotíková, Ph.D., vedoucí Toxikologického informačního střediska VFN a dodává: „Pacienti si nejčastěji stěžovali na pocit dušnosti a škrábání v krku, a tak zdravotníkům zároveň poskytla nezbytné informace ohledně příznaků a léčby otravy.“ V takovém případě musí být antidotum podáno co nejdříve, a proto záchranná služba pro připravené léky ještě večer vyslala do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vrtulník.

Toxikologické informační středisko (TIS) je na Klinice pracovního lékařství VFN a 1. LF UK v provozu již od roku 1963. Od té doby poskytuje celostátní toxikologické konzultace zdravotnickým zařízením i laikům.  Středisko zároveň provozuje krizovou toxikologickou linku pro akutní otravy v režimu 24/7 a v roce 2021 poskytlo celkem 23 500 konzultací. Nejčastější konzultací opakovaně zůstává otrava léky (přibližně 38 %), dále čisticími přípravky s dráždivými i korozivními látkami nebo jinými obchodními přípravky, včetně dezinfekcí. Nejčastější cestou vstupu látky do těla, celkem v 72 % případů, je dlouhodobě požití. Ze všech konzultovaných případů se přes 58 % týkalo nehod, předávkování nebo otrav dětí do 15 let.  

Zdroj: ZPRÁVA O ČINNOSTI TOXIKOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA (TIS) V ROCE 2021

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!