3. 11. 2021

Zákaz návštěv v rámci akutní lůžkové péče

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci ve výskytu COVID-19 budou od 4. 11. 2021 zakázány návštěvy na všech pracovištích akutní lůžkové péče VFN s níže uvedenými výjimkami.

Výjimky: návštěvy zákonných zástupců u nezletilých dětí, návštěvy pacientů v terminálním stádiu nemoci, třetí osoby přítomné porodu.

V rámci výše uvedených výjimek bude návštěva umožněna osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že:

  • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a od dokončené vakcinace uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19 v posledních 180 dnech, nebo
  • byly negativně testovány nejdéle před 72 hodinami PCR testem nebo nejdéle před 24 hodinami antigenním testem.

Po dobu trvání návštěvy je osoba povinna mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!