7. 7. 2022

Změna dopravní situace v hlavním areálu VFN

Z technicko-stavebních důvodů jsme nuceni uzavřít pro automobilovou dopravu komunikaci mezi objekty A8 a A9, která slouží jako propojovací k dalším pavilonům. Z toho důvodu dochází ke změně u komunikace mezi pavilonem A9 a A10, kde se z jednosměrné stává obousměrná komunikace, která kompenzuje uzavřenou komunikaci. Vše je zaznamenáno v přiložené mapce. Přípravy na uzavření komunikace se uskuteční v pondělí 11. 7. 2022 v čase od 9:00 hodin. S úplnou uzávěrou je nutno počítat od 18:00 hod. téhož dne až do odvolání.

Děkujeme za pochopení a dodržování přijatého opatření.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!