27. 11. 2023

Známe letošní mladé talenty VFN!

Prestižní ocenění ředitele VFN pro vědecko-výzkumné pracovníky do 35 let zná své majitele. Ceny putují hned na čtyři pracoviště naší nemocnice. 

Ceny ředitele VFN pro vědecko-výzkumné pracovníky do 35 let „Talent VFN“ jsou rozdány. Prestižní ocenění uděluje ředitel naší nemocnice prof. David Feltl na základě doporučení hodnotící komise na návrh přednostů klinik či ústavů VFN a primářů samostatných oddělení. A jak to letos dopadlo?

  1. místo: MUDr. Daniel Rob, Ph.D. – II. interní klinika 1. LF UK a VFN
  2. místo: MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D. – Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
  3. místo: MUDr. Kateřina Macková, Ph.D. – Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN

Zvláštní ocenění:

Mgr. Nikola Hájková, Ph.D. – Ústav patologie 1. LF UK a VFN

Všem srdečně blahopřejeme! Děkujeme také nakladatelství Grada, které našim vítězům darovalo vouchery na nákup knih.

Zleva MUDr. Et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D., Mgr. Nikola Hájková, Ph.D., MUDr. Kateřina Macková, Ph.D. a MUDr. Daniel Rob, Ph.D.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!