4. 8. 2022

Znáte brožuru Rádce pacienta?

V Rádci pacienta na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR najdete třeba práva pacienta, důležité kontakty, informace o ambulantní péči, o pobytu v nemocnici, receptech nebo preventivních prohlídkách.

Zatím poslední, v pořadí již čtvrté vydání z roku 2020, uvádí zejména úpravy a změny, které nastaly v oblasti nakládání s osobními údaji pacientů a zákonných zástupců, vzdělávání sester, předepisování a vydávání léčiv, péče v posledním stádiu života a mnoho dalších. Rozšířeny byly kapitoly pojednávající o zdravotnické dopravní službě, stravě v nemocnici, právech dítěte nebo právech osob se zdravotním postižením. Doplněny byly také informace o lázeňské léčebně rehabilitační péči a pohotovosti.

Více informací včetně elektronických verzí brožury v češtině, angličtině a ukrajinštině naleznete zde:

Rádce pacienta je nově dostupný také v ukrajinském jazyce – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!