1. 11. 2022

Zrušen zákaz návštěv na IV. interní klinice!

Od 1. listopadu 2022 jsou vzhledem k příznivé epidemiologické situaci na IV. interní klinice VFN a 1. LF UK opět povoleny návštěvy.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!