Pro média

Základní informace

Natáčení nebo pořizování fotografií externími subjekty v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je možné pouze na základě žádosti, která je komunikována s Oddělením PR a marketingu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!