Evropské granty

ACCESS – Access strategies for teen smoking cessation in Europe

Kód: 2008 12 27
Stav: Ukončené

Název projektu: ACCESS – Access strategies for teen smoking cessation in Europe

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2010
Rozpočet: 578 978 EUR (podíl VFN na celkovém rozpočtu: 27 731,44 EUR)
Garant projektu (pracoviště): Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Hlavním řešitelem projektu je  IFT (Institut für Therapieforschung) z Mnichova. Všeobecná fakultní nemocnice se projektu účastní jako jeden z 10 partnerů z deseti zemí EU: Německo, Dánsko, Nizozemsko, ČR, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Lotyšsko, Belgie a Rakousko.

Projekt je zaměřen primárně na léčbu závislosti na tabáku u mladistvých, společně se vším, co s jejich postojem, motivací, názory a znalostmi o kouření souvisí. Součástí projektu je zvýšení informovanosti o rizicích kouření, čili jeho prevence.

Hlavním cílem projektu je motivace adolescentů k odvykání kouření včetně šíření informací o kouření a tato léčba, a dále transformace těchto zkušeností do doporučení prevence a léčby závislosti na tabáku u adolescentů.

V rámci projektu bude vytvořena národní síť spolupráce v této oblasti (lékaři, další odborníci, média). Projekt vyústí v katalog „dobré praxe“ včetně toho, jak získat kouřící adolescenty k léčbě této závislosti (zatím ji podstupují výjimečně, ačkoli kolem 40 % mezi 15 – 18 lety kouří). Z dlouhodobějšího hlediska přispěje projekt ke snížení kuřáctví mezi mladými, a tak i prevenci tohoto letálního onemocnění v zúčastněných zemích EU.

K formulaci doporučených postupů budou využity zkušenosti těch, kdo se léčbou závislosti na tabáku v jednotlivých zemích zabývají, společně s přehledem publikované literatury. K prodiskutování výše uvedeného bude zorganizována evropská konference. Projekt by měl být v jednotlivých zemích administrativním i politickým (=strategickým) benefitem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!