Evropské granty

ASHT – Phase II

Kód: 2007 2 10
Stav: Ukončené

Název projektu: Alerting System and Development of a Health Surveillance System for the Deliberate Release of Chemicals by Terrorists (ASHT Phase II)

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2008
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2011
Rozpočet: 1 000 000 EUR
Garant projektu (pracoviště): Klinika nemocí z povolání VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

V Evropě dosud neexistuje jednotný protokol pro varování před chemickými nehodami. Tuto mezeru si klade za úkol vyplnit projekt ASHT. Projektu se účastní toxikologové pěti zemí, projekt je ze 60 % financovaný Evropskou komisí (European Union Public Health Programme) a 40 % jednotlivými partnery projektu, tedy i Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. V první fázi (ASHT I) byl vyvinut systém RAS-CHEM – Rapid Alert System for Chemical incidents, který obsahuje příkladové scénáře expozice, typické pro zneužití chemických látek a klinické syndromy, následující po expozici vybraným 20 chemickým látkám.

ASHT II má vytvořit systém varování na bázi existujících toxikologických informačních středisek (Poison Centres, PC) v Evropě a jejich společné platformy, nazvané EU PC Fórum. Pokud EU PC Fórum zhodnotí novou informaci o nezvyklé intoxikaci nebo sérii intoxikací (podezřelé otravy, clustery intoxikací…) jako závažnou, vyšle signál národním institucím na úrovni ministerstev zdravotnictví, které představují důležitou součást varovného systému.

Projekt bude probíhat ve dvou stupních – prvním bude vytvoření efektivní internetové sítě, která spojí evropská PC. V druhé fázi se bude tvořit nástroj pro systematický sběr a analýzu registrovaných případů intoxikací. Projekt rozšíří spektrum chemických látek zneužívaných teroristy i o další, neúmyslné, chemické nehody, například v průmyslu a dopravě, neboť i ty mohou přesahovat hranice jednotlivých zemí. Vytvoření harmonizované databáze toxických látek a s nimi spojených klinických syndromů pro průběžné monitorování je úkolem Toxikologického informačního střediska VFN v Praze. Konečným cílem je rozšíření varovného systému na všechny členské země EU, k čemuž přispěje aktivita European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) a World Health Organization (WHO).

Partnery projektu jsou: Health Protection Agency, Velká Británie; EAPCCT; Guy’s and St. Thomas‘ NHS Foundation Trust, Velká Británie; Universitätsmedizin Göttingen Giz – Nord Poisons Centre, SRN; Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Francie; Health Emergency Situations Centre, Litva a za Českou republiku Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Informační leták (v českém jazyce)

Informační leták (v anglickém jazyce)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!